POJAZD LATAJĄCY NA FALACH


usługi: pasażerskie, promowe, kontenerowe, masowe, w rybołówstwie, ratownictwie morskim patrolowych w straży granicznej i policji wodnej, w Marynarce Wojennej RP i inne. 

Pojazdy latające po falach mogą mieć uniwersalne zastosowanie w komunikacji osobowej, promowej, kontenerowej, towarów masowych i innych. Są bezkonkurencyjne wobec istniejących środków przemieszczania ludzi, usług promowych, kontenerowych, towarów masowych, w rybołówstwie, ratownictwie morskim, patrolowych w straży granicznej i policji wodnej, w Marynarce Wojennej RP.

Zaletą pojazdów latających po falach jest ich:

1) Wyjątkowo płytkie zanurzenie na postoju.

2) Niezatapialność

3) Prędkość manewrowa do 150 km/h

4) Prędkość podróżna około 700 km/h

5) Możliwość przewożenia:

a) pasażerów w luksusowych warunkach,

b) usług promowych (pasażerowie i samochody) na platformach samobieżnych,

c) kontenerów na platformach samobieżnych,

d) towarów masowych na platformach samobieżnych,

e) załadowanie i rozładowanie na ruchomych trapach zasilanych prądem elektrycznym

6) Możliwość lądowania przy brzegu, plaży, molu itp.

7) Nie wymagają obsługi kosztownych portów lotniczych i morskich

8) Możliwość bardzo szybkiego załadowania bez obsługi portów różnych rodzajowo towarów

9) Możliwość pełnego rozładowania w czasie 5 minut przy brzegu w dowolnym miejscu

10) Bez konkurencyjność ekonomiczna i ekologiczna:

a) wielokrotnie taniej przemieszcza ten sam tonaż niż komunikacja i transport lotniczy,

b) dwukrotnie taniej przemieszcza ten sam tonaż niż znany transport morski,

c) wielokrotnie szybciej przemieszcza ten sam tonaż niż znany transport morski,

d) po dotarciu na inny kontynent może przewozić dalej pasażerów, samochody, kontenery i inne towary masowe na mniejszych pojazdach nawet rzekami i bezdrożami do różnych odbiorców. Taka sama jest organizacja załadunku i droga powrotna.Pojazdy latające po falach mogą być budowane w 5 rodzajach.

 


 


Pierwsza wersja uniwersalna międzykontynentalna

 


(opis techniczny)

PLATFORMA o powierzchni 18.000 m2, wysokości 7 m. W platformie są wszystkie urządzenia techniczne:

 1) Odpowiednia do tonażu ilość silników odrzutowych do napędu:

a) hydrodynamicznego prędkości manewrowej do 150 km/h,

b) odrzutowego do prędkości podróżnej około 700 km/h,

c) produkcji prądu elektrycznego.

2) Zbiorniki paliwa rozmieszczone są w dolnej części w 7 miejscach platformy.

3) Zbiorniki słodkiej wody.

4) Oczyszczalnia ścieków.

5) Różne magazyny techniczne, sanitarne, żywności itp.

6) Pomieszczenia i urządzenia techniczne do obsługi i eksploatacji pojazdu latającego po falach.

7) Monitoring podwodny i wyrzutnie torped na wypadek terroryzmu.I POKŁAD powierzchnia 18.000 m2, wysokość 6 m to hangary dla 30 małych pojazdów latających po falach. Wymiary: długość do 40 m, szerokość do 13 m, wysokość do 5,40 m. Pojazdy te przeznaczone są do przewożenia ludzi, pojazdów samochodowych, kontenerów i innych masowych towarów.

II POKŁAD powierzchnia 16.000 m2, to hangary dla 30 małych jak wyżej pojazdów latających po falach z przeznaczeniem do przewozu kontenerów i usług promowych.

III POKŁAD powierzchnia 14.000 m2to II klasa pasażerska (restauracje, kluby, bary, baseny kąpielowe, sale kinowe, gabinety medyczne itp.)

IV POKŁAD powierzchnia 12.000 m2 to I klasa pasażerska.

- Pojazd latający po falach może przewieść 4-5 tyś. pasażerów po cenach kilkakrotnie tańszych niż w komunikacji lotniczej. Poza tym może przewieść 20-30 tyś. ton towarów.

V POKŁAD powierzchnia 10.000 m2 to admirowanie-dowodzenie (zarządzanie i kierowanie), tarasy widokowe itp. Na V pokładzie znajduje się odpowiednie uzbrojenie i sprzęt lotniczy na wypadek terroryzmu.- Druga wersja to pojazd latający po falach o połowę mniejszy. Pojazd ten jest przeznaczony do komunikacji pasażerskiej i przewozu towarów wokół kontynentów.

- Trzecia wersja to 1/5 pierwszej wersji przeznaczona do podróży lokalnych i przewozu towarów w rejonach morskich (Bałtyk, Śródziemne, Karaibskie, itp., większe rzeki).

- Czwarta wersja to pojazd „córa” , do 40 m długości, przeznaczony, po rozładowaniu pojazdu latającego po falach nawet do komunikacji i przewozu towarów na rzekach minimum 50m szerokości. Małe rzeki i bezdroża mogą być obsługiwane przez pojazdy uniwersalne do 10 ton, wodowane tam gdzie nie wejdzie większa jednostka pływająca.

Przy budowie wyżej opisanych pojazdów należy stosować konstrukcje i technologię jak przy budowie nowoczesnych samolotów.

 

Autor wyżej opisanych projektów – Ferdynand Barbasiewicz